Huishoudelijke hulp

Wat als het huishouden niet meer lukt?

Als het u niet meer lukt om het huishouden zelf te doen kunt u bij Tot uw Dienst om ondersteuning vragen. Wij begrijpen goed dat dit een hele stap kan zijn wat die mogelijk veel vragen bij u oproept.  Graag luisteren we naar uw verhaal en willen we u geruststellen met de juiste informatie. Het is altijd mogelijk om vrijblijvend een gesprek aan te vragen, dit kan telefonisch of via een huisbezoek. 

Er zijn verschillende mogelijkheden en vergoedingen

 1. U betaalt de huishoudelijke hulp zelf
  Dit is te vergelijken met een particuliere hulp. De zorgcoördinator komt bij u langs voor een kennismaking en uitleg. U geeft aan wat uw wensen zijn, bijvoorbeeld 2 uur elke week of om de week. U krijgt een vaste zorgverlener die komt op een vaste afgesproken dag en tijdstip. U geeft aan wat u gedaan wilt hebben in de afgesproken tijd. Dit kan naast huishoudelijke hulp, ook bijvoorbeeld (hulp bij) boodschappen zijn, of een vorm van begeleiding. Tot uw Dienst bekijkt dan welke zorgverlener het beste bij u past. U ontvangt van Tot uw Dienst een factuur voor de uren die zijn ingezet. Het uurtarief voor de hulp is €27,50. Deze hulp kunt u rechtstreeks aanvragen bij Tot uw Dienst.

 2. U betaalt de huishoudelijke hulp via een PGB (persoonsgebonden budget)
  Als u een PGB heeft waaruit huishoudelijke hulp gekocht mag worden, kunt u dat via Tot uw Dienst laten verzorgen. Net als hierboven beschreven, geeft u zelf aan wat u wilt en hoe vaak u hulp wilt. De vaste zorgverlener komt op een vaste dag en tijdstip bij u. U ontvangt een factuur voor de uren die zijn ingezet. Via de SVB (sociale verzekeringsbank) worden de kosten aan Tot uw Dienst betaald. Deze hulp kunt u rechtstreeks aanvragen bij ons.

 3. Huishoudelijke ondersteuning via de gemeente
  Het is mogelijk om via de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) bij de gemeente een indicatie (toestemming) te krijgen voor huishoudelijke ondersteuning. De WMO is een vangnet als het voor u niet mogelijk is om het huishouden zelf te doen of zelf te organiseren. Hierbij kijkt de gemeente of uw evt. partner, kinderen of anderen u kunnen helpen, of dat u de hulp zelf kan betalen. Is dit niet zo, dan kunt u bellen naar de gemeente Laarbeek om een gesprek bij u thuis aan te vragen. De gemeente moet uw situatie goed onderzoeken en naar u luisteren. Voor dit gesprek kunt u het beste een familielid of bekende erbij vragen die u kan ondersteunen. Heeft u deze niet, overleg dan met Tot uw Dienst. Het gesprek wordt gevoerd door een WMO-consulente en zij vertelt of u in aanmerking komt voor hulp. Zo ja, dan kunt u doorgeven dat u de hulp wil van Tot uw Dienst. Wij nemen dan contact met u op. Krijgt u geen indicatie en bent u het er niet mee eens? Dan moet u dit direct melden en vragen om een brief waarin de afwijzing en reden vermeld staat. Het is een wettelijke verplichting van de gemeente om u schriftelijk te laten weten op welke gronden de afwijzing berust. Met deze brief kunt u bezwaar maken. Wilt u hier hulp bij? Neem dan contact op met Tot uw Dienst.

Contact

Regels en richtlijnen

Met een indicatie voor huishoudelijke ondersteuning is de hulp aan enkele regels gebonden. De hulp wordt gegeven volgens het principe ‘schoon en leefbaar huis’, dit is resultaatgericht. De ruimten die u dagelijks gebruikt worden schoongemaakt met een minimaal voldoende resultaat. Wat er gedaan moet worden en hoe vaak, wordt vastgelegd in een ondersteuningsplan. Dit plan vult de zorgcoördinator samen met u in en we bekijken wat u zelf nog kunt en waarbij we u kunnen ondersteunen. De schoonmaak bevat hoofdzakelijk de basiswerkzaamheden zoals stoffen, stofzuigen, dweilen, sanitair reinigen en bed verschonen. De zorgcoördinator bespreekt met u wat u kunt verwachten van deze vorm van hulp. Een combinatie van wmo hulp en hulp d.m.v. zelf betalen, is ook mogelijk.

Veelgestelde vragen rondom huishoudelijke hulp

 • Hoe wordt de huishoudelijke ondersteuning vanuit de WMO betaald?
  De gemeente betaalt de huishoudelijke ondersteuning, voor u zijn er geen kosten aan verbonden.
  U betaalt wel een eigen bijdrage van 19 euro per maand (in sommige gevallen zelfs niets). Hiervoor krijgt u vanzelf automatisch een rekening van het CAK (centraal administratiekantoor).
  De huishoudelijke ondersteuning is niet inkomensafhankelijk maar dit gaat wel veranderen, mogelijk vanaf 2025. U krijgt vanzelf bericht als u meer moet betalen voor de hulp.
  Tot uw Dienst betaalt de zorgverlener altijd uit volgens CAO en alle wettelijke verplichtingen.

 • Krijg ik iemand anders als mijn zorgverlener niet kan?
  Uw zorgverlener kan een keer ziek worden of op vakantie gaan. Indien mogelijk, en als u dit wenst, zal Tot uw Dienst een andere zorgverlener bij u inzetten. Een paar keer per jaar lukt het niet om de hulp te geven, vooral tijdens schoolvakanties. Dit wordt altijd met u besproken.

 • Hoe snel kan ik de hulp ontvangen?
  In de meeste gevallen kan de hulp 2 tot 3 weken na binnenkomst van de aanvraag starten.
  Als de hulp spoedig moet starten vanwege achterstallig onderhoud, zullen we er alles aan doen om u zo snel mogelijk te helpen. U kunt met de zorgcoördinator bespreken wat de mogelijkheden zijn.

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then