Verzorging & verpleging

Wat te doen als u zorg nodig hebt?  

Wij beseffen heel goed dat het inschakelen van zorg een drempel is waar je niet zomaar even over besluit. Om die reden besteden we eerst tijd aan een persoonlijk gesprek om naar uw verhaal te luisteren. Samen bekijken we waarmee u of uw partner/familie het beste mee geholpen is. Een gesprek is altijd vrijblijvend en kan telefonisch of bij u thuis. U kunt gerust de tijd nemen om alle informatie te laten bezinken. Mocht het zijn dat er dan nog vragen zijn, bel dan gerust. We gaan pas aan de slag als we het gezamenlijk eens zijn.

Hoe gaan wij te werk?

Indien het u niet meer lukt om uzelf te verzorgen, dan kan Tot uw Dienst een stukje van deze zorg overnemen voor zover u dat zelf niet meer kunt. Soms is een beetje ondersteuning al voldoende. U kunt hulp krijgen bij dagelijkse zorg zoals b.v. douchen/wassen, aankleden en steunkousen aantrekken. Maar u kunt ook bij ons terecht voor hulp bij b.v. medicatie, wondverzorging, injecties, stoma- en catheterzorg. 

Indien u  persoonlijke zorg of verpleging nodig heeft, komt de zorgcoördinator bij u langs. Samen maakt u afspraken over hoe u het beste geholpen wilt worden. De medische indicatie mag door ons worden vastgesteld.

Als het nodig is dat de zorg heel snel moet starten, b.v. de volgende dag, dan is dit mogelijk. Er wordt u verteld hoe laat u de zorgverlener kunt verwachten. Het is ook mogelijk dat we ‘s avonds komen, om u te helpen met de avondzorg. Heeft u later minder of meer zorg nodig? In dat geval schakelen we snel over naar de nieuwe situatie. Meer uren zorg kunnen we meestal snel inzetten indien dit noodzakelijk is.

Ons deskundig team voor de zorg

Hoe aan te melden voor zorg?

U kunt zich rechtstreeks bij Tot uw Dienst aanmelden via ons telefoonnummer, emailadres of inschrijfformulier. Heeft u snel zorg nodig? Dan kunt u het beste bellen. Al deze contactmogelijkheden zijn te vinden door op de onderstaande knop te klikken:

Contact

Andere manieren van aanmelding:

  • Via de huisarts
    De huisarts stuurt een verwijzing voor zorg naar ons en wij nemen vervolgens contact met u op.

  • Via het ziekenhuis
    De transferverpleegkundige bespreekt met u als er thuis zorg nodig is. Indien u de hulp van Tot uw Dienst wil, is het belangrijk dat u dit duidelijk aangeeft. Dan belt het ziekenhuis naar ons om te vragen of wij de zorg willen aannemen.

Als het nodig is dat er andere vormen van zorg bij moeten komen, kan Tot uw Dienst u hier zo nodig bij helpen. Wij hebben goede contacten met bijvoorbeeld de LEV groep (welzijnsstichting), huisartsen, consulenten, gemeente. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden voor andere hulp dan verzorging. Bij Tot uw Dienst kunt u altijd rechtstreeks terecht voor huishoudelijke hulp, begeleiding bij dementie door een casemanager of andere vormen van begeleiding.

Waar letten wij op bij het leveren van zorg? 

Wij proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij uw mogelijkheden. Ook proberen wij het aantal zorgverleners dat bij u komt, zo beperkt mogelijk te houden. U kunt met al uw vragen terecht bij alle zorgverleners maar er is ook één coördinator die alles rond uw zorg goed in de gaten houdt. Verder kunt u altijd terugvallen op de wijkverpleegkundige.

Dat u zich veilig en prettig voelt bij de zorg vinden we erg belangrijk. Onze medewerkers zijn voldoende geschoold en deskundig voor de zorg. Wij vragen van al onze medewerkers een verklaring omtrent gedrag (VOG) en ze houden zich aan de gedragscode die hoort bij het beroep. Voor ons is een goede en fijne communicatie en samenwerking met u en uw familie vanzelfsprekend, en een voorwaarde voor goede zorg.

De laatste levensfase  

Tot uw Dienst kan ook de zorg verlenen in een laatste levensfase, ook wel terminale zorg genoemd. In deze tijd doen wij ons uiterste best om zoveel mogelijk kwaliteit van leven te bieden. Alles wat hiervoor nodig is, zullen we aan zorg of hulpmiddelen inzetten. De zorg is vooral gericht op het bieden van maximaal comfort en ondersteuning. Daarbij hoort ook zeker voldoende aandacht en een luisterend oor, ook voor uw familie en mantelzorgers. Het aantal teamleden van deskundige zorgverleners proberen we nog beperkter te houden. We onderhouden een nauw contact met de huisarts en andere mensen die zich inzetten voor uw zorg.   

Tot uw Dienst is aangesloten bij de zorgcentrale voor de nacht. Indien in de nacht hulp of zorg nodig is, wordt de telefoon via ons algemene nummer automatisch doorverbonden met de nachtzorg. De centrale regelt dat een zorgverlener bij u thuis komt als de hulpvraag niet kan wachten tot de ochtend. 

Hoe wordt de zorg betaald? 

Een indicatie voor zorg mag door Tot uw Dienst zelf gesteld worden. Aan de indicatie of de zorg zijn geen kosten verbonden. De rekening wordt via Tot uw Dienst door uw zorgverzekeraar betaald. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen voor de zorg.

Op dit moment heeft Tot uw Dienst een contract met zorgverzekeraar CZ. Dat betekent dat wij (zonder kosten voor u) zorg kunnen leveren als u bij CZ verzekerd bent of bij een dochtermaatschappij. Bent u niet bij CZ (of dochtermaatschappij) verzekerd?

Bent u niet via CZ (of dochtermaatschappij) verzekerd? Dan is het toch mogelijk dat we de zorg kunnen leveren. Dit noemen we dan ‘ongecontracteerde zorg’. In dit geval kan het beste contact opgenomen worden met Tot uw Dienst voor verdere uitleg.

Heeft u een Persoons Gebonden Budget (PGB)? Ook dan kunnen we de zorg verlenen. In overleg bepalen we welke zorg nodig is en of deze zorg past binnen het budget. De rekening van de zorg wordt betaald uit het pgb-budget en loopt via de SVB (sociale verzekeringsbank)

Tot uw Dienst kan geen zorg leveren als u een WLZ (wet langdurige zorg) indicatie heeft en de zorg wil via Zorg in Natura. Via een PGB is zorg wel mogelijk. 

Heeft u verder nog vragen over een van de bovenstaande onderwerpen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Contact
a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then