Begeleiding

Wat verstaan wij onder begeleiding?

Begeleiding kan geboden worden als u moeite heeft met bijvoorbeeld; alledaagse zaken om zelfstandig te wonen, het geheugen, ergens naar toe te gaan of om contacten te leggen. De zorgverlener bespreekt met u welke vorm van begeleiding bij u past. Dit kan individuele of groepsbegeleiding zijn. Tot uw Dienst kan individuele begeleiding bieden, dit is hulp wat alleen op u en eventueel uw gezin is gericht.

Individuele begeleiding

Hieronder beschrijven we een aantal vormen van zorg maar deze lijst zal nooit compleet zijn omdat uw persoonlijke situatie ook om een persoonlijke aanpak in deze ondersteuning vraagt. De invulling van de ondersteuning of begeleiding gebeurt dus geheel op maat.

Er wordt een zorgverlener aan u gekoppeld waarvan wij denken dat deze zoveel mogelijk aansluit bij uw behoefte. Mocht het echter niet klikken, dan is het natuurlijk mogelijk om van zorgverlener te wisselen.

Tot uw Dienst streeft ook altijd naar een goed contact met eventuele familieleden of mantelzorgers. Samen kunnen we beter afstemmen welke aanpak het beste past.

Begeleiding bij dementie

Begeleiding wordt vaak gevraagd voor mensen met dementie of een andere hersenaandoening. Een zorgverlener komt bijvoorbeeld bij u thuis om te kijken of alles goed gaat, te helpen met de maaltijd, om samen te wandelen, om ergens naar toe te gaan of voor een spelletje of gesprek. Dit is fijn voor de persoon met dementie maar ook voor de mantelzorger. De zorg bij dementie kan zwaar worden voor een mantelzorger. Met begeleiding kan de mantelzorger of partner dan even van de zorg ontlast worden. Via Tot uw Dienst kunt u ook een beroep doen op onze case manager dementie, Karin Spoorendonk. Zij kan u begeleiding bieden in het hele proces rond de zorg.

Begeleiding bij lichamelijke beperkingen

Begeleiding wordt ook geboden als er sprake is van een lichamelijke beperking waardoor activiteiten niet meer zelfstandig lukken. Denk hierbij aan hulp rond een sport of hobby, winkelen of er op uit gaan. Met begeleiding kunt u dan weer meedoen in de maatschappij.

Combinatie van zorg

Het is mogelijk om begeleiding, huishoudelijke zorg en persoonlijke verzorging te combineren.
Door de vele mogelijkheden en financiering, adviseren wij u om hierover een gesprek aan te vragen.

Contact

Hoe wordt de begeleiding betaald?

 • Via de gemeente
  Indien u begeleiding nodig heeft om zelfstandig te kunnen blijven wonen en functioneren, kunt u de hulp vergoed krijgen van de gemeente vanuit de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning). Dit noemen we een ‘indicatie’. De gemeente betaalt de zorg rechtstreeks aan Tot uw Dienst en wij geven u de hulp en betalen de zorgverlener. Er wordt altijd eerst bekeken wat u zelf kunt doen, of met behulp van uw naasten, om het probleem op te lossen. Lukt dit niet of onvoldoende, dan kan de gemeente u een indicatie verstrekken. Het kan zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen via het CAK (centraal administratie kantoor). Hoe hoog deze is, kunt u informeren bij het CAK of de gemeente. U kunt altijd contact opnemen met de zorgcoördinator. Zij kan u helpen in dit proces.

 • Via PGB
  Met een Persoons gebonden Budget kunt u ook begeleiding afnemen bij Tot uw Dienst. In overleg bespreken we wat uw wensen zijn en hoe we u het beste kunnen ondersteunen, rekening houdend met het budget. Aan het PGB zijn diverse wettelijke regels verbonden. Neemt u gerust contact op om te bespreken of een PGB voor u de beste oplossing is en of u hiervoor in aanmerking kunt komen. Voor ondersteuning of de aanvraag van een PGB werken wij samen met een clientondersteuner of mantelzorgmakelaar. Voor begeleiding betaalt u een bedrag per uur aan Tot uw Dienst via de Sociale Verzekerings Bank (SVB).

 • Via zelf betalen
  U kunt ook begeleiding afnemen door zelf te betalen voor de zorg. Indien u zelf wilt betalen voor de begeleiding zijn er geen voorwaarden of regels aan de hulp verbonden. U bepaalt zelf hoe u de begeleiding vorm wilt geven en hoeveel uur u wilt. Samen bespreken we welke mogelijkheden er zijn en welke zorgverlener het beste past bij u.
  Het tarief is afhankelijk van de deskundigheid van de zorgverlener. U kunt kiezen voor een geschikte huishoudelijk medewerker. Zij kan naast de begeleiding ook huishoudelijke taken doen, indien gewenst (goedkoper). Of u kiest voor een zorgverlener, die ook verzorgende taken kan doen (duurder).

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then