Over ons

In Laarbeek zorgen we voor elkaar

U heeft mogelijk hulp nodig of iemand die u kent heeft hulp nodig? Dan komen er gelijk een heleboel vragen op u af. We hopen u met behulp van deze site zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. De belangrijkste informatie hebben we alvast voor u op een rij gezet. Voor meer informatie nodigen we u graag uit voor een gesprek.

Onze diensten

Wie zijn wij?

Tot uw Dienst is een zorgcoöperatie in Laarbeek. Een kleinschalige zorgaanbieder voor huishoudelijke ondersteuning, individuele begeleiding en verzorging/verpleging. We versterken de gemeenschapskracht door het opzetten van netwerkcirkels en we bieden beroepsmatige zorg aan huis. Ons werkgebied ligt in de gemeente Laarbeek. 

Onze missie draait om de volgende kernbegrippen:

  • eigen regie;

  • zolang mogelijk thuis wonen;

  • beperkt aantal deskundige zorgverleners voor u

en luidt als volgt;

“Samen met de leden zoeken naar een concrete oplossing op persoonlijke vragen en behoeften van welzijn en zorg. Persoonlijk, korte lijnen, betrouwbaar, eigen regie en kwaliteit door samenwerking zijn daarbij onze uitgangspunten”.

Het team

Voor de dagelijkse leiding over de huishoudelijke ondersteuning en zorg zijn er 2 betrokken coördinatoren werkzaam; Karin Spoorendonk en Monique Hubrechsen. Zij zijn deskundig op het terrein van zorg en welzijn en de mogelijkheden om de zorg te financieren. Voor alle vragen kunt u bij hen terecht.

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en bestuurt de coöperatie en faciliteert en ondersteunt de organisatie waar nodig. Eenmaal per jaar (zo nodig vaker) worden de leden uitgenodigd voor een algemene ledenvergadering. Hier legt het bestuur verantwoording af aan de leden over het gevoerde beleid en de financiële positie van de coöperatie.

Het bestuur wordt gecontroleerd door een Raad van Toezicht. Dat zijn onafhankelijke deskundigen die het bestuur bevragen over het beleid en de te nemen maatregelen.

Ans van der Velden-Coolen

Voorzitter

Niek van der Zanden

Secretaris

Jan Vlemmings

Penningmeester / HR

Annemarie de Groot

Adviseur

Wilt u deelnemen, meepraten en invloed uitoefenen in het realiseren van onze missie?

Schrijft u zich dan nu in en wordt lid van onze coörporatie!

Inschrijven
a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then