Geslaagd werkbezoek van Zeeuwse zorgcoöperaties bij de Coöperatieve vereniging “Tot uw Dienst”

Op donderdag 21 april zijn de gasten uit de Provincie Zeeland al vroeg vertrokken om op tijd in Lieshout te kunnen zijn bij de zusterorganisatie “Tot uw Dienst”.
Elkaar informeren over de opzet en werkwijze van de organisaties was het doel van het werkbezoek.
Een vernieuwende aanpak in welzijn en zorg in de twee sterk vergrijzende Provincies vormde de aanleiding om nader met elkaar kennis te maken.
Het gemeenschappelijke vertrekpunt ligt in de coöperatieve basis, wat betekent dat inwoners zelf het heft in handen nemen om te zorgen voor hun welzijn en zorg in leefbare gemeenschappen.
Zorgcoöperatie Anna Zorgt in St. Annaland is opgericht in  2014 en staat met 90 vrijwilligers klaar om kwetsbare ouderen  met een beperkt of geen sociaal netwerk te helpen bij zaken die ze niet meer alleen kunnen.
Jaarlijks worden er nu 3000 hulpvragen beantwoord. Voor de gemeente Tholen is de aanpak een welkome aanvulling als preventieve voorziening op de gemeentelijke taken in het sociale domein.
De organisatie en de coördinatie van de vrijwilligerstaken roept nu de vraag op hoe dit professioneel kan worden ondersteund.
Is een verdere professionalisering geen belemmering voor dit inwonersinitiatief ?.
Vanuit “Tot uw Dienst” kon hierop de eigen ervaring in de ontwikkeling van vrijwilligersorganisatie naar een professionele organisatie worden toegelicht. Nu zijn er  35 medewerkers in vaste dienst voor huishoudelijke ondersteuning, verzorging, verpleging en case management dementie .
 Ook de inspanningen die gedaan worden om de zorg voor elkaar verder te ontwikkelen door de initiatiefgroep gemeenschapskracht van “Tot uw Dienst” kwamen hierbij aanbod.  De methodiek die in Laarbeek is ontwikkeld met het project “Goed voor Elkaar” geeft aansluiting op de activiteiten van de Coöperatie Zeeland Bruist.  
De coöperatie is in 2019  opgericht en richt zich op sociale innovatie in Zeeland door middel van leefbaarheidsprojecten. Naast leden van de coöperatie is er een kring van samenwerkende partners die bij de projecten kunnen worden ingezet. Kennis delen en ervaringen uitwisselen zoals dat georganiseerd is in Brabant, is in Zeeland in ontwikkeling en Zeeland Bruist is hiervoor de initiatiefnemer.
Als slot van de leerzame bijeenkomst is een bezoek gebracht aan de Zorgkamer “Tijdelijk Thuis bij Kaat “ waar de enthousiaste eigenaresse Karin Huijgens de gasten rondgeleid heeft.
Geïnspireerd door elkaar en met enthousiasme voor de toekomst kon hiermee het werkbezoek worden afgesloten.

Uit de Mooi Laarbeek Krant van 4-3-2021: Tijdelijk Thuis bij Kaat

Klik voor een grotere versie

Coöperatie Tot uw Dienst en Tijdelijk Thuis bij Kaat maken zorg prettig en persoonlijk.

Het gebeurt nogal eens, dat zorgmedewerkers binnen een vastgestelde tijd een hele waslijst aan taken moeten afhandelen. Het gevolg van een hoge werkdruk, waardoor er geen tijd meer is voor dat beetje extra voor de zorgbehoevende; dat wat nu juist het verschil kan maken. De mensen van Coöperatie Tot uw Dienst en Tijdelijk Thuis bij Kaat uit Lieshout kijken op een andere manier naar zorg: hier staat de zorgbehoevende echt centraal.
Karin Spoorendunk is, samen met Monique Hubrechsen, de drijvende kracht van Tot uw Dienst en legt graag nog eens uit wat de onderneming doet. “Tot uw Dienst is een kleinschalige zorgaanbieder. Wij bieden ondersteuning in het huishouden en de begeleiding, verzorging en verpleging bijde mensen thuis.
We werken in Laarbeek. Hier kennen we de weg en overzien we het zorglandschap, En we hebben contracten met de twee grootste verzekeraars, CZ en VGZ, en hun dochterrnaatschappijen, maar ook andere financieringsvormen zijn mogelijk. Het gehele traject rondom vergoedingen organiseren wij.”

Écht luisteren


Thuiszorginstellingen zijn niet uniek. De aanpak van Tot uw Dienst is daarentegen wél bijzonder, vertelt Monique Hubrechsen “Het bijzondere van onze organisatie is de kleinschaligheid. We hoeven niet te groot te worden; dat gaat ten koste van de persoonlijkheid. We willen fiexibel kunnen blijven en écht luisteren naar de wensen van de cliënt. Alleen hij of zij kan goed beoordelen of wíj ons werk goed doen. De mening van onze cliënten is veel belangrijker dan allerlei prestatie-indicatoren.”
Sinds afgelopen januari is Karin gediplomeerd casemanager dementie. Daarmee kan Tot uw Dienst alle zorgvragen rondom dementie begeleiden.
“Die coördinatie kan bijdragen aan een hogere levenskwaliteit van mensen met dementie, maar we nemen ook de mantelzorgers letterlijk zorg uit handen door zorgtaken ol huishoudelijke taken over te nemen. Daardoor is het mogelijk dat cliënten langer in hun vertrouwde omgeving blijven wonen.”

Tijdelijk Thuis bij Kaat


Samenwerken is een belangrijke pijler binnen Tot uw Dienst. Het is dan ook níet zo vreemd dat Tot uw Dienst de handen ineen heeft geslagen met Tijdelijk Thuis bij Kaat, een comfortabel en gezellig zorgpension in hartje Lieshout.
De ‘Kaat’ in kwestie is Karin Huygens.
“Bij ons kunnen mensen tijdelijk verblijven als het zellstandig thuis wonen even niet lukt. We werken nauw samen met het team van Tot uw Dienst, Het prettige gevolg voor onze cliënten is dat ze verzorgd worden door vaste, vertrouwde gezichten. Zo kunnen ze in alle rust en regelmaat werken aan hun herstel en hun terugkeer naar de eigen woonsituatie. Of de gang naar een nieuwe woning. Je moet Tijdelijk Thuis bij Kaat eigenlijk zien als een tussenstation.”
Kenmerkend voor de aanpak van zowel Tijdelijk Thuis hij Kaat als Tot uw Dienst zijn, zo zegt Karin Huygens, de flexibiliteit, “We snappen dat zorg soms snel beschikbaar moet zijn. Daar is onze organisate op ingericht: we hebben korte lijnen, kunnen snel schakelen en kunnen als het moet dezelfde dag nog zorg leveren. Als het gaat om de zorg voor mensen, gaan we ver!”

Goed gesprek


Annemarie Raaijmakers, verzorgende bij Tot uw Dienst/Tijdelijk Thuis hij Kaat, knikt instemmend. “Maar ook de goede werksfeer is bijzonder. Er heerst een fijne sfeer binnen ons team. Wij, de medewerkers, krijgen vertrouwen. We hebben ruim voldoende tiid om de best mogelijke zorg te leveren. Daarbij hoort ook een goed gesprek met een cliënt of zijn of haar naaste. Dat is natuurlijk prettig voor de mensen die we verzorgen, maar het helpt ons ook om te peilen waar nu écht behoefte aan is. En zo kunnen we nóg betere zorg leveren.”