Geslaagd werkbezoek van Zeeuwse zorgcoöperaties bij de Coöperatieve vereniging “Tot uw Dienst”

Op donderdag 21 april zijn de gasten uit de Provincie Zeeland al vroeg vertrokken om op tijd in Lieshout te kunnen zijn bij de zusterorganisatie “Tot uw Dienst”.
Elkaar informeren over de opzet en werkwijze van de organisaties was het doel van het werkbezoek.
Een vernieuwende aanpak in welzijn en zorg in de twee sterk vergrijzende Provincies vormde de aanleiding om nader met elkaar kennis te maken.
Het gemeenschappelijke vertrekpunt ligt in de coöperatieve basis, wat betekent dat inwoners zelf het heft in handen nemen om te zorgen voor hun welzijn en zorg in leefbare gemeenschappen.
Zorgcoöperatie Anna Zorgt in St. Annaland is opgericht in  2014 en staat met 90 vrijwilligers klaar om kwetsbare ouderen  met een beperkt of geen sociaal netwerk te helpen bij zaken die ze niet meer alleen kunnen.
Jaarlijks worden er nu 3000 hulpvragen beantwoord. Voor de gemeente Tholen is de aanpak een welkome aanvulling als preventieve voorziening op de gemeentelijke taken in het sociale domein.
De organisatie en de coördinatie van de vrijwilligerstaken roept nu de vraag op hoe dit professioneel kan worden ondersteund.
Is een verdere professionalisering geen belemmering voor dit inwonersinitiatief ?.
Vanuit “Tot uw Dienst” kon hierop de eigen ervaring in de ontwikkeling van vrijwilligersorganisatie naar een professionele organisatie worden toegelicht. Nu zijn er  35 medewerkers in vaste dienst voor huishoudelijke ondersteuning, verzorging, verpleging en case management dementie .
 Ook de inspanningen die gedaan worden om de zorg voor elkaar verder te ontwikkelen door de initiatiefgroep gemeenschapskracht van “Tot uw Dienst” kwamen hierbij aanbod.  De methodiek die in Laarbeek is ontwikkeld met het project “Goed voor Elkaar” geeft aansluiting op de activiteiten van de Coöperatie Zeeland Bruist.  
De coöperatie is in 2019  opgericht en richt zich op sociale innovatie in Zeeland door middel van leefbaarheidsprojecten. Naast leden van de coöperatie is er een kring van samenwerkende partners die bij de projecten kunnen worden ingezet. Kennis delen en ervaringen uitwisselen zoals dat georganiseerd is in Brabant, is in Zeeland in ontwikkeling en Zeeland Bruist is hiervoor de initiatiefnemer.
Als slot van de leerzame bijeenkomst is een bezoek gebracht aan de Zorgkamer “Tijdelijk Thuis bij Kaat “ waar de enthousiaste eigenaresse Karin Huijgens de gasten rondgeleid heeft.
Geïnspireerd door elkaar en met enthousiasme voor de toekomst kon hiermee het werkbezoek worden afgesloten.