Verzorging & Verpleging

Tot uw Dienst legt u niets op.

Wij gaan pas over tot actie als u het er mee eens bent .

Wij beseffen heel goed dat inschakelen van een organisatie als Tot uw Dienst een grote drempel is waar je niet zomaar even over besluit. Om die reden besteden we eerst tijd aan een persoonlijk gesprek en daarna geven we u graag wat tijd om het te laten bezinken. Mocht het zijn dat er dan nog vragen zijn bel dan gerust. We gaan pas aan de slag als we het gezamnlijk eens zijn.

Hoe gaan we te werk?

TUD2Indien het u niet meer lukt om u zelf te verzorgen, dan kan Tot uw Dienst een stukje van deze zorg bij u overnemen. Soms is een beetje ondersteuning hierbij al voldoende.

 

Het begint met een gesprek met Karin of Monique.

Indien u vragen heeft over persoonlijke zorg of verpleging, komt de wijkverpleegkundige, Karin of Monique, bij u langs. Zij gaat met u in gesprek, samen met eventuele familieleden, partner of andere betrokkenen. Samen met Karin of Monique maakt u afspraken over hoe u het beste geholpen wilt worden. De  medische indicatie wordt daarbij vastgesteld.

Omdat Tot uw Dienst een kleinschalige organisatie is, is er meestal  veel mogelijk. We proberen zo flexibel mogelijk te zijn en dat geldt ook zeker voor de zorgverleners.

Als het nodig is dat er andere vormen van zorg bij moeten komen, kan Tot uw Dienst dat voor u regelen.

Waar letten wij op bij het leveren van zorg?

Wij proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij uw wensen of uw agenda. Ook proberen wij het aantal zorgverleners dat bij u komt, zo klein mogelijk te houden. U kunt met al uw vragen terecht bij alle zorgverleners maar er is ook één coordinator die alles rond uw zorg goed in de gaten houdt. Verder kunt u altijd terugvallen op de wijkverpleegkundige.

Geldzaken

Als de indicatie is vastgesteld dan is de betaling daarmee ook geregeld. De zorg wordt voor u betaald. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen over de zorg.

Op dit moment heeft Tot uw Dienst een tweetal contracten nl. met zorgverzekeraar CZ en VGZ. Dit betekent dat wij (zonderkosten voor u) zorg kunnen leveren als u CZ of VGZ verzekerd bent of bij een dochtermaatschappij.
Weet u dit niet? Neem dan contact met ons op.

Zorgdossier en communicatie

De zorg die u nodig heeft wordt netjes bijgehouden in een zorgdossier.

Wij vinden een goede communicatie met partner, familieleden of andere naasten zeer belangrijk. Tot uw Dienst sluit aan op de zorg die u al krijgt van anderen. Is er iemand uit uw naasten overbelast met de zorg voor u? Dan kan dat juist een reden zijn om hulp te vragen.

De laatste levensfase

Zeker in een laatste levensfase doen wij ons uiterste best om zoveel mogelijk kwaliteit van leven te bieden. Daarbij hoort ook voldoende aandacht en een luisterend oor. De zorgverleners die wij inzetten in deze levensfase zijn altijd goed en prettig in de omgang. Er is direct contact mogelijk met de zorgverlener via mail, een app groep of telefoon. Zo is het contact direct en het meest efficient.

Indien nachtzorg noodzakelijk is, kan Tot uw Dienst dit ook inzetten. Uiteraard zijn de zorgverleners voldoende geschoold en bekwaam om deze zorg te leveren. Het team van zorgverleners verdeeld samen de uren waarop ze uw zorg leveren. Bij ziekte of vakantie lossen zij de uren zelf op. Hierdoor behoren invallers tot een minimum. Omdat de zorgverleners u goed gaan kennen, heeft u ‘aan een half woord voldoende’. U hoeft uw situatie niet steeds opnieuw uit te leggen en onnodige administratie wordt zo vermeden.