Begeleiding

Wat verstaan wij onder begeleiding.

wmo[2]Hieronder beschrijven we een aantal vormen van zorg maar deze lijst zal nooit compleet zijn omdat uw persoonlijke situatie ook om een persoonlijke aanpak in deze ondersteuning vraagt. De invulling van de ondersteuning of begeleiding gebeurt dus geheel op maat.

Er wordt een zorgverlener geselecteerd waarvan wij denken dat deze  zoveel mogelijk aansluit bij de belevingswereld van de persoon voor wie ze zorgt. Mocht het echter niet klikken, wat zoals in iedere relatie mogelijk is, dan is het natuurlijk bespreekbaar om van zorgverlener te wisselen.

Tot uw Dienst streeft ook altijd naar een goed contact met eventuele kinderen of mantelzorgers. Samen kunnen we beter afstemmen welke aanpak het beste past.

Individuele begeleiding

Heeft u behoefte aan hulp voor b.v. het indelen van de dag, voor hulp om deel te nemen aan activiteiten of gewoon voor een gezellig praatje? Via Tot uw Dienst kunt u ook individuele begeleiding verkrijgen.

Begeleiding bij dementie

Begeleiding wordt vaak gevraagd voor mensen met dementie. Een zorgverlener komt b.v. elke dag even langs om te kijken of alles goed gaat, te helpen met de maaltijd, om samen te wandelen of om ergens naar toe te gaan.

Begeleiding bij lichamelijke beperkingen

Begeleiding wordt ook geboden als er sprake is van een lichamelijke beperking waardoor activiteiten niet meer zelfstandig lukken. Denk hierbij aan hulp rond een sport of hobby, winkelen of er op uit gaan. Met begeleiding kunt u dan weer meedoen in de maatschappij.

Signalering

Een oogje in het zeil houden kan heel onopvallend gebeuren maar het zijn vaak toch de ogen van de onafhankelijke professional die de signalen opvangen dat er ingegrepen moet worden.

Combinatie van zorg
Het is mogelijk om begeleiding, huishoudelijke zorg en persoonlijke verzorging te combineren.
Door de vele mogelijkheden en financiering, adviseren wij u om hierover een gesprek aan te vragen.

Kosten

Indien u begeleiding nodig heeft om zelfstandig te kunnen blijven wonen en functioneren, kunt u de hulp vergoed krijgen van de gemeente. Dit noemen we een ‘indicatie’. De gemeente geeft het benodigde budget aan Tot uw Dienst en wij geven u de hulp en betalen de zorgverlener. Er wordt altijd eerst bekeken wat u zelf kunt doen, of met behulp van uw naasten, om het probleem op te lossen. Lukt dit niet of onvoldoende, dan kan de gemeente u een indicatie verstrekken.
U kunt altijd contact opnemen met de wijkverpleegkundige. Zij kan u helpen in dit proces.

U kunt ook begeleiding afnemen door zelf te betalen voor de zorg.
Indien u ouder bent dan 70 jaar of mantelzorger bent, kunt u begeleiding kopen voor 10 euro per uur (max. 3 uur per week)
Valt u buiten deze doelgroep, dan kunt u begeleiding kopen voor 15 euro per uur. Met dit tarief bent u maximaal flexibel; u kunt net zoveel uren afnemen als u wilt.