Uit de Mooi Laarbeek Krant van 4-3-2021: Tijdelijk Thuis bij Kaat

Klik voor een grotere versie

Coöperatie Tot uw Dienst en Tijdelijk Thuis bij Kaat maken zorg prettig en persoonlijk.

Het gebeurt nogal eens, dat zorgmedewerkers binnen een vastgestelde tijd een hele waslijst aan taken moeten afhandelen. Het gevolg van een hoge werkdruk, waardoor er geen tijd meer is voor dat beetje extra voor de zorgbehoevende; dat wat nu juist het verschil kan maken. De mensen van Coöperatie Tot uw Dienst en Tijdelijk Thuis bij Kaat uit Lieshout kijken op een andere manier naar zorg: hier staat de zorgbehoevende echt centraal.
Karin Spoorendunk is, samen met Monique Hubrechsen, de drijvende kracht van Tot uw Dienst en legt graag nog eens uit wat de onderneming doet. “Tot uw Dienst is een kleinschalige zorgaanbieder. Wij bieden ondersteuning in het huishouden en de begeleiding, verzorging en verpleging bijde mensen thuis.
We werken in Laarbeek. Hier kennen we de weg en overzien we het zorglandschap, En we hebben contracten met de twee grootste verzekeraars, CZ en VGZ, en hun dochterrnaatschappijen, maar ook andere financieringsvormen zijn mogelijk. Het gehele traject rondom vergoedingen organiseren wij.”

Écht luisteren


Thuiszorginstellingen zijn niet uniek. De aanpak van Tot uw Dienst is daarentegen wél bijzonder, vertelt Monique Hubrechsen “Het bijzondere van onze organisatie is de kleinschaligheid. We hoeven niet te groot te worden; dat gaat ten koste van de persoonlijkheid. We willen fiexibel kunnen blijven en écht luisteren naar de wensen van de cliënt. Alleen hij of zij kan goed beoordelen of wíj ons werk goed doen. De mening van onze cliënten is veel belangrijker dan allerlei prestatie-indicatoren.”
Sinds afgelopen januari is Karin gediplomeerd casemanager dementie. Daarmee kan Tot uw Dienst alle zorgvragen rondom dementie begeleiden.
“Die coördinatie kan bijdragen aan een hogere levenskwaliteit van mensen met dementie, maar we nemen ook de mantelzorgers letterlijk zorg uit handen door zorgtaken ol huishoudelijke taken over te nemen. Daardoor is het mogelijk dat cliënten langer in hun vertrouwde omgeving blijven wonen.”

Tijdelijk Thuis bij Kaat


Samenwerken is een belangrijke pijler binnen Tot uw Dienst. Het is dan ook níet zo vreemd dat Tot uw Dienst de handen ineen heeft geslagen met Tijdelijk Thuis bij Kaat, een comfortabel en gezellig zorgpension in hartje Lieshout.
De ‘Kaat’ in kwestie is Karin Huygens.
“Bij ons kunnen mensen tijdelijk verblijven als het zellstandig thuis wonen even niet lukt. We werken nauw samen met het team van Tot uw Dienst, Het prettige gevolg voor onze cliënten is dat ze verzorgd worden door vaste, vertrouwde gezichten. Zo kunnen ze in alle rust en regelmaat werken aan hun herstel en hun terugkeer naar de eigen woonsituatie. Of de gang naar een nieuwe woning. Je moet Tijdelijk Thuis bij Kaat eigenlijk zien als een tussenstation.”
Kenmerkend voor de aanpak van zowel Tijdelijk Thuis hij Kaat als Tot uw Dienst zijn, zo zegt Karin Huygens, de flexibiliteit, “We snappen dat zorg soms snel beschikbaar moet zijn. Daar is onze organisate op ingericht: we hebben korte lijnen, kunnen snel schakelen en kunnen als het moet dezelfde dag nog zorg leveren. Als het gaat om de zorg voor mensen, gaan we ver!”

Goed gesprek


Annemarie Raaijmakers, verzorgende bij Tot uw Dienst/Tijdelijk Thuis hij Kaat, knikt instemmend. “Maar ook de goede werksfeer is bijzonder. Er heerst een fijne sfeer binnen ons team. Wij, de medewerkers, krijgen vertrouwen. We hebben ruim voldoende tiid om de best mogelijke zorg te leveren. Daarbij hoort ook een goed gesprek met een cliënt of zijn of haar naaste. Dat is natuurlijk prettig voor de mensen die we verzorgen, maar het helpt ons ook om te peilen waar nu écht behoefte aan is. En zo kunnen we nóg betere zorg leveren.”

Karin Spoorendonk Case Manager Dementie

Op 23 januari heeft Karin Spoorendonk haar diploma ‘casemanager dementie’ in ontvangst genomen.
Karin heeft een erkende opleiding gevolgd en hiermee heeft Tot uw Dienst de expertise in huis om alle zorgvragen rond dementie optimaal te begeleiden.
Praktijkervaringen met casemanagement bij ouderen met dementie bewijzen dat extra zorgcoördinatie niet alleen bijdraagt aan een hogere kwaliteit van leven van de oudere met dementie, maar ook worden mantelzorgers een stuk meer ondersteund. Hierdoor kunnen cliënten mogelijk langer in hun vertrouwde omgeving veilig blijven wonen.
De kosten van de inzet casemanager worden vergoed door de zorgverzekeraar.

U kunt Karin vrijblijvend om advies vragen over alles rondom dementie; voelt u zich te zwaar belast, lukt het thuis niet meer goed, zoekt u extra hulp of begeleiding, of wilt u meer informatie? Belt u dan naar telefoonnummer 0630640121.

Gelukkig nieuwjaar!

Wij wensen u een gezond en gelukkig 2021!

Ook dit jaar staan wij weer voor u klaar met:

Heeft u thuis hulp nodig of heeft u vragen? Bel dan gerust en vraag naar Monique of Karin.

Telefoonnummer is: 06-30640121

 • Huishoudelijke hulp
 • Verzorging
 • Verpleging
 • Casemanager dementie

Op dit moment hebben wij weer ruimte voor nieuwe cliënten in de zorg.

Als u de zorg van uzelf of uw partner/familielid niet meer aan kunt, betekent dat niet automatisch een opname in een verpleeghuis. Ten minste dat vinden wij van Tot uw Dienst. Wij kunnen u of uw mantelzorger in uw thuissituatie ondersteunen in het verzorging bieden, verpleegkundige hulp en huishoudelijke hulp. Ons werkgebied bestaat uit de volgende dorpen (Laarbeek):

 • Lieshout
 • Mariahout
 • Aarle-Rixtel
 • Beek en Donk

Mocht u zorg nodig hebben dan is het fijn dat er een klein groepje  mensen voor u thuis klaar staan. U voelt zich nu eenmaal beter in uw eigen vertrouwde omgeving. Daarom doen medewerkers van Tot uw Dienst thuiszorg hun uiterste best ervoor te zorgen dat cliënten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven. Wij vinden het belangrijk dat u zo lang mogelijk zelfstandig blijft en zullen zoveel mogelijk uw zelfredzaamheid bevorderen. Wij kijken samen met u en uw netwerk wat u zelf kunt doen of zelf kunt regelen en waar wij als professionals zorg over moeten nemen. 

Heeft u vragen bel ons gerust Monique en Karin staan u graag te woord. Ons nummer is 06-30640121.

Ook bent u van harte Welkom op woensdag 2 september en woensdag 9 september van 10:00 tot 14:00 uur zitten Monique en Karin op kantoor om vragen te beantwoorden of informatie te geven. Het adres is De Klumper 2 in Lieshout.

Coronavirus, Wat doet Tot uw Dienst?

Op 15 maart 2020 zijn door het kabinet een aantal nieuwe maatregelen afgekondigd die tot en met 6 april 2020 gelden voor het hele land.

Tot uw Dienst geeft gehoor aan deze maatregelen.

Wij volgen voor al onze cliënten en medewerkers de richtlijnen van het RIVM  https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Met deze richtlijnen kan Tot uw Dienst op verantwoorde wijze hulp verlenen. We houden de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten en nemen aanvullende maatregelen zodra dit nodig is. 

Wat te doen bij vermoeden van besmetting?

Wij adviseren zelf contact op te nemen met uw huisarts. Geef ook aan Tot uw Dienst door als u klachten heeft die lijken op de griep. 

Wat kunt zelf doen?

. Was uw handen regelmatig en goed

. Hoest en nies in de binnenkant van uw ellenboog

. gebruik papieren zakdoekjes

. vermijd handen schudden

Persoonlijk vragen over uw hulpverlening?

Neem contact op met de wijkverpleegkundigen 06-30640121

Casemanager Dementie

Vanaf februari heeft de Coöperatie Tot uw Dienst ook een Casemanager Dementie in dienst. Dit is Karin Spoorendonk, wat zij doet kunt u hier lezen. Voor meer informatie of voor een gesprek bel: 06-30640121 .

De casemanager: persoonlijke begeleiding bij Dementie.

De weg vinden in alle wetten, regels en zorgmogelijkheden rondom dementie is best ingewikkeld. Een casemanager dementie helpt hierbij. Een casemanager is een onafhankelijke en vaste begeleider voor mensen met dementie én hun naasten. Een casemanager informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert en regelt zorg. Zo helpt de casemanager om te gaan met de ziekte en met de gevolgen ervan in het dagelijks leven.
 

Wat doet een casemanager dementie?

Een casemanager wordt vaak gezien als steun en toeverlaat. Een casemanager staat naast een persoon met dementie vanaf de diagnose tot aan het overlijden of opname in een verpleeghuis. Voor mantelzorgers is de casemanager een luisterend oor en aanspreekpunt. Een casemanager helpt bij:

 • Het vinden van de weg in de ingewikkelde wereld van zorg en welzijn;
 • Het regelen van zorg;
 • Het bieden van emotionele begeleiding.

Een casemanager is een vast en vertrouwd gezicht. Hij is getraind in het omgaan met dementie en herkent weerstand of hulpweigering. Welke ondersteuning de casemanager geeft is afhankelijk van de hulpvraag. Een casemanager komt op vaste momenten langs, en is daarnaast telefonisch en op aanvraag beschikbaar. Een casemanager wordt ook wel een dementieconsulent, trajectbegeleider of persoonlijk begeleider genoemd.
 

Wie heeft er recht op een casemanager dementie?

Iedereen bij wie de diagnose alzheimer of dementie is vastgesteld heeft recht op een casemanager. In sommige regio’s kunt u bij een vermoeden van dementie al een beroep doen op de casemanager. De casemanager is er ook voor de mantelzorger. Het is belangrijk dat mantelzorgers goede ondersteuning krijgen. Zorgen voor iemand met dementie gaat vaak 24 uur per dag door. Hulp is voor mantelzorgers nodig om lang en goed mogelijk zorg te kunnen verlenen. Alzheimer Nederland raadt dan ook iedereen begeleiding door een casemanager aan.
 

Aanvragen van casemanager dementie

Casemanagement wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Vaak is wel een diagnose dementie nodig. Het aanvragen van een casemanager loopt via de persoon die dementie heeft. De huisarts kan een casemanager aanvragen bij een aanbieder in de regio. Ook de wijkverpleegkundige kan een indicatie voor casemanagement geven en een aanbieder aanbevelen. 

Bron Alzheimer Nederland